Artykuły

W  zakładce tej pragnę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na świat. Są one wypadkową mojego doświadczenia. Będą czasami się różnić się od poglądów innych, ale jest to wiedza, która wypływa gdzieś z środka mojego Istnienia i bardzo ją cenię. Dlatego dzielę się nią.

Comments are closed.