Cisza

Cisza

Przyszła niespodziewanie

Jest

Cicho obecna

Obecna w każdej myśli

W każdym uczuciu

W każdym bólu

 

Otula

Utula

Przyjmuje

Przenika każde westchnienie

Przenika każde myślenie

 

 

Myśli pływają jak fale na powierzchni oceanu

Delikatnie poruszają się po nieporuszonym

 Cisza

Niezmienna

Nieporuszona

Obecność

 

Myśli pływają jak fale na powierzchni oceanu

Wzburzone

Roztrzęsione

Rozwichrzone

Stop!

 

Wewnątrz cyklonu

Jest

Cicha przestrzeń

Gotowa

Czekająca

Jest

 

Głęboki oddech obecności

Głęboki oddech Istnienia

Rozpuszcza co nierozpuszczone

Przenika co nieprzeniknione

Cisza

Jest

 

Nic już nie jest takie jak było

 Rozpuszczona

Roztańczona

Wirująca na wietrze

Okrzyk wolności wyrywa się z piersi

Yes!!!

 

Unoszona falą życia wyżej i wyżej

Pozwalam ponieść się nieznanemu w nieznane.

Nieporuszonemu w poruszone.

Poruszonemu w nieporuszone.

 Cisza – Jest

 Jest

W każdej myśli

W każdym ruchu

W każdym dźwięku

 

Spokojna

Nieprzenikniona

Cisza

Lavida

Comments are closed.